CSS design awards

Østervangs produktion

Se billede i stor

Juletræer og klippegrønt 

Skovbruget på Østervang, er i høj grad fokuseret på produktion af 1.klas-ses Nordmannsgran Juletræer, men omfatter også klippegrønt af nordmannsgran, nobilis og bjergfyr.